OUSDAL GÅRD - Norsk Spelt as

Spelt er en urkornart og betraktes som opphavet til hvete. I Norden har spelt vært dyrket i minst 4500 år og speltmel har vært brukt til mat. Det er et robust og nøysomt korn. Spelt betyr "korn med skall" fordi kornet ligger godt innpakket i to lag med agner også etter tresking. Kornet må derfor gjennom en ekstra avskallingsprosess før det kan males. 

Vi produserer og lager steinmalt speltmjøl av sorten Oberkulmer, regnet som den ekte spelten. Mjølet selges blant annet lokalt og til baker Hansen i Oslo. Mange av våre venner i Midt i Mjøsa bruker vår spelt til sin bakst.

2kg Poser med speltmel fra Norsk Spelt kan kjøpes lokalt.

 

Heidi Hemstad - tlf 971 12 692
post@norskspelt.no

Duengerhøgda 569
2350 Nes - Hedmark 
www.norskspelt.no 

Design: M8Design - Utvikling: Scootr