PEDER BALKE-BYSTEN

Se Per Ungs byste av den store billedkunstneren Peder Balke ved Helgøya kirke.

I november 2007 kom noen øyinger fra lokale foreninger på Nes og Helgøya sammen for å forsøke å få reist en byste av den store kunstneren Peder Balke.  I samarbeid med og med økonomisk støtte fra Ringsaker kommune, Sparebanken Hedmark og Nes Historielag har dette lykkes. Billedhugger Per Ung har utformet bysten, som ble avduket lørdag 29. mai 2010, ved Peder Balkes hjemsted på Helgøya.  Balke er eneste norske kunstner som er utstilt i Louvre.

Design: M8Design - Utvikling: Scootr