Historie / Bakgrunn
Nes og Helgøya er ei bygd midt i Mjøsa som primært består av tradisjonell gårdsdrift, men der flere nå tilbyr overnatting, mat og opplevelser. Området er preget av en rik kulturarv, mange ressurssterke personer og virksomheter som ser muligheter. Flere ønsker større oppmerksomhet rundt bygdas kvaliteter og tilbud. Målet er å gjøre området attraktivt for bosetning, kultur- og næringsvirksomhet.  
This site requires Flash Player. Get Flash Player.Design: M8Design - Utvikling: Clutch