Medlemskriterier
Bli en del av Midt i Mjøsa
Ønsker du å bli medlem av Midt i Mjøsa BA eller støtte prosjektet? Det finnes ulike måter å ta del i Midt i Mjøsa samarbeidet på.

1. Medlem av Midt i Mjøsa BA

Kriterier:

Publikumsvennlig
For å bli medlem av Midt i Mjøsa BA må du eller din virksomhet være tilbyder av kultur, opplevelser og/eller næring. Vi ser for oss at virksomheten din innholder minst to av disse kriteriene. Det viktigste er likevel at tilbudet ditt er publikumsvennlig, som gårdsovenatting, gårdsutsalg/butikk og/eller en tjeneste. Ikke alle tilbud er tilknyttet gårdsdrifts – men vil likevel være aktuelle for helheten og for å styrke tilbudet fra Nes & Helgøya. 

Geografisk
Du og din næring er lokalisert innenfor gamle Nes kommune/Nes Skolekrets. De som i hjerte føler seg som nesninger er også velkomne til å søke opptak i Midt i Mjøsa BA. 

Kvalitet
Midt i Mjøsa har et ønske og en vilje om å gjøre hverandre gode og vil hele tiden legge vekt på at de tilbudene som markedsføres via Midt i Mjøsa BA opprettholder den kvaliteten som vi verdsetter høyt. Kvaliteten på tilbudet blir vurdert ved opptak og i samtaler med de som vil være med. Det er også viktig at aktørene holder det de lover, slik at dette kan markedsføres utad.

Årlig evaluering
Deltagerne i Midt i Mjøsa vil årlig få tilbud om gjennomgang av tilbud og drift. Gjennom innspill og diskusjon kan deltagerne i Midt i Mjøsa BA hjelpe hverandre til å bedre sine tilbud, potensielle produktpakker kan sys sammen og markedsføringen bli mer spesifisert. 

Forutsigbar tilgjengelighet
Det er viktig at publikum forstår når dine tilbud er tilgjengelig. Dette må minst kommuniseres via felles nettsider.

Interesse for bygda
Du/dere har et ønske om å utvikle et tilbud som er i tråd med intensjonene til Midt i Mjøsa BA, eller som har andre kvaliteter som andelshaverne i Midt I Mjøsa etterspør.

HVA FÅR DU IGJEN FOR Å VÆRE MEDLEM


Som medlemmer av Midt i Mjøsa vil vi
Nettside under nettportalen til Midt i Mjøsa. Evt. Link til egne nettsider.
Billigere annonser på nettsidene.
Skilt og kart
En felles markedsføringskanal
Større marked og mer annonsering
Nettverk
Faglig utvikling
Større næringspotensial
Potensial for større økonomisk utbytte
Produktpakker
Årlige evalueringer av medlemmene

Årlige kostnad er 3000 kr for å være medlem.

This site requires Flash Player. Get Flash Player.Design: M8Design - Utvikling: Clutch